Vid sidan om det miljöterapeutiska arbetet och fysisk aktivitet erbjuder vi samtalsbehandling med terapeut (inriktning KBT).

I samtalsterapin bygger terapeuten en allians med ungdomarna för att skapa:
• En förståelse för varför de gör som de gör
• Ett ökat egenvärde
• Kontakt med de egna känslorna
• Öppenhet för förändring och utveckling

Terapeuten ärendehandleder också behandlingspersonalen för att ge dem en ökad förståelse för ungdomarnas behov och var i behandlingsprocessen de befinner sig. En väl fungerande samtalsbehandling i god samverkan med det dagliga arbetet på vår lilla enhet bidrar till att ge ungdomarna en återvunnen framtidstro.

Det händer att ungdomar som behöver placeras uppvisar höga värden på narkotiska substanser. Vi kan då erbjuda avgiftning både inför och under pågående placering enligt särskild överenskommelse.