Retro HVB har bedrivit behandlingsverksamhet sedan 1996. Vi har alltid haft ett djupt engagemang för de ungdomar som hamnat utanför samhället, de som saknar en tro på att det finns en plats och mening för dem och som ser gänget, kriminalitet och droger som den enda väg som erbjudes dem. 

Vi har sett och ser hur ett ökat antal ungdomar hamnar snett. Varje ungdom vi kan hjälpa till att återvinna framtidstron, att våga lita på samhället, ger oss mening i vårt arbete. Ibland kanske vi bara kan hjälpa en bit på vägen, ibland så når vi hela vägen fram. Ungdomen, vi och samhället är stora vinnare när vi lyckas.

På senare tid har vi gjort ett stort arbete för att vidareutveckla våra insatser. Vi har tagit avstamp i vårt engagemang för en god och sund vägledning och vår tro på idrott som grund för framgång. Vi har tagit till oss genuin kunskap om det lågaffektiva bemötandet där vi arbetar med tydliga och konsekventa gränser och förväntningar utan att eskalera känslomässigt laddade situationer. Ny kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för det psykiska måendet har också införlivats i vårt arbetssätt. Slutligen har vi valt att öka tillgången till specialistinsatser, framför allt individuella samtal med terapeuter kombinerad med en individbaserad ärendehandledning av terapeuten. 

Vårt arbete har lett fram till att vi valt att göra ett namnbyte från Behandlingshemmet Björklinge-Lund till Retro HVB. Vi vill berätta att vi ständigt följer utvecklingen och att vi anpassar innehållet i vårt behandlingsarbete till ny kunskap och evidens för att på bästa sätt hjälpa våra ungdomar till en återvunnen framtidstro.