På Retro HVB arbetar vi med att vara de goda förebilder som ungdomarna inte har haft under sin uppväxt. Vi erbjuder i många delar ett ställföreträdande föräldraskap där vi strävar efter att vara som man vill att en pappa ska vara. Vi skapar en relation som ska bli bärande under vistelsen hos oss.

Vi möter ungdomarna vänligt och bestämt, okomplicerat och rakt i de frågor där de söker stöd och vägledning. Detta gäller såväl det positiva som det negativa. Konflikter och oro ska inte ligga och gro. Därför tar vi tag i dem omgående. Vår erfarenhet har lärt oss att bemötandet måste vara auktoritativt, avväpnande och lågaffektivt. Vi arbetar med också motiverande samtal i vardagliga situationer. Det gör det möjligt för oss att hantera konfliktfyllda situationer utan att dessa eskalerar.

Ungdomarna ger oss respekt när vi gör det vi säger och säger det vi gör. Vi visar ungdomarna att de kan få respekt på samma sätt. Vi stöttar ungdomarna och ger dem möjlighet att lyckas. Men vi arbetar också för att visa ungdomarna att mål och framgång nås genom ansträngning. Det ger en stor självtillfredsställelse när den möda man lagt ner ger resultat.

Skolan är grunden för att lyckas i vårt samhälle och skolan erbjuder många möjligheter till att visa att man duger. Därför ger vi våra ungdomar aktivt stöd för att få skolan att fungera. Initialt kör vi ungdomarna till och från skolan och är med dem i skolan. Vi ger alltid dem som behöver det läxhjälp. Gradvis trappar vi ned stödet med målet att de ska klara sin skolgång så självständigt som möjligt.

En särskild skolkoordinator säkerställer en snabb inskrivning i skolan samt att ungdomen vid behov får extra stöd och anpassad skolgång.

Detta dagliga behandlingsarbete bygger en gynnsam relation och en allians med ungdomarna. Det förändringsarbete som då kan ske erbjuder ett meningsfullt alternativ till den livsstil de haft och ger dem en återvunnen framtidstro.

Retro HVB är en liten enhet med 5 platser och hög personalnärvaro med trygga och erfarna vuxna vilket gör att möjligheten med att skapa en bärande relation med varje ungdom blir mycket god.