På Retro HVB har vi tagit fasta på den forskning som visar att fysisk aktivitet inte bara gör oss fysiskt starka, utan även ger ett bättre minne, förbättrar kreativiteten, ökar förmågan att fokusera och stärker hjärnan. Fysisk aktivitet förebygger och lindrar stress, ångest och depression. Vilken annan medicin och behandling kan allt det?

Fysisk aktivitet är något vi gör tillsammans. Vi visar i handling att vi tror på den fysiska aktiviteten och vi lever som vi lär. Olika ungdomar har olika förutsättningar och olika motivation. Det första målet är att få igång ungdomarna. Det andra är att motivera dem till att vara fysiskt aktiva minst tre gånger i veckan i 45 minuter med pulshöjning. Det är den träningsmängd som forskningen har visat ger alla de positiva effekterna ovan (Hjärnstark, Anders Hansen, Fitnessförlaget 2016).

Det tredje målet är inte för alla ungdomar, men vi uppmuntrar till träning med mål och utveckling. Vi ser träning som en reflektion av livet. Det ger meningsfullhet och visar att ungdomen kan lyckas, kan vara duktig på något annat. Det finns här starka kopplingar till det arbete vi gör och som beskrivs under rubriken Vägledning. Träning med mål och utveckling bidrar till att ge ungdomarna en återvunnen framtidstro.

Retro HVB erbjuder bredd och ett stort urval för att alla ska få chansen till att prova på olika träningsformer och på det sätt få fram en lust för att fortsätta med träning för all framtid.